Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epilobium roseum
Epilobium vernonicum
Epipactis atrorubens
Epipactis cretica
Epipactis gracilis
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis persica
Epipactis subclausa
Epipogium aphyllum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Equisetum telmateia