Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Omphalodes luciliae scopulorum
Odontites verna serotina
Ophrys mammosa serotina
Ononis viscosa sieberi
Orchis anatolica sitiaca
Ophrys sphegodes sphegodes
Ononis spinosa spinosa
Ophrys reinholdii straussi
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophrys umbilicata umbilicata
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Ophrys vernixia vernixia
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Origanum vulgare viridulum
Origanum vulgare vulgare
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος