Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium italicum
Echium arenarium
Echium angustifolium
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echinops spinosissimus bythinicus
Echinops sphaerocephalus albidus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops ritro ritro
Echinops microcephalus
Echinops graecus
Echinops banaticus
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Echinophora spinosa
Echinochloa crus-galli
Echinaria capitata
Ecballium elaterium
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ