Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia stricta
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη
Evax perpusilla
Evax pygmaea pygmaea
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας
Everes argiades Εβέρες ο Αργιάδης
Everes decoloratus Εβέρες ο αποχρωματισμένος