Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia elatine crinita
Kickxia elatine elatine
Kickxia spuria integrifolia
Kickxia spuria spuria
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia drymeia nympharum
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Kochia scoparia
Koeleria cristata
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens