Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia lucida
Euphorbia myrsinites myrsinites
Euphorbia myrsinites rechingeri
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia oblongata
Euphorbia orphanidis
Euphorbia palustris
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia peploides
Euphorbia peplus
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia prostrata
Euphorbia pterococca
Euphorbia pubescens
Euphorbia rechingeri
Euphorbia rigida
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia seguierana niciciana