Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium infamia-povertii
Trifolium lagrangei
Trifolium lappaceum
Trifolium latinum
Trifolium leucanthum
Trifolium medium balcanicum
Trifolium michelianun
Trifolium micranthum
Trifolium mutabile
Trifolium nervulosum
Trifolium nigrescens nigrescens
Trifolium noricum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pallescens
Trifolium pallidum