Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gyps fulvus Όρνιο
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana