Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Herniaria parnassica cretica
Herniaria parnassica parnassica
Hesperis dinarica
Hesperis laciniata
Hesperis matronalis