Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Tartarogryllus tartarus Ταρταρόγρυλλος ο τάρταρος
Tartarogryllus bordigalensis Ταρταρόγρυλλος ο βορδιγάλιος
Tarucus balcanicus Ταρούκος ο Βαλκανικός
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ