Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Goniolimon tataricum
Goodyera repens
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Grus grus Γερανός
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος