Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Elymus hispidus barbulatus
Echinops spinosissimus bythinicus
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Erysimum candicum candicum
Eupatorium cannabinum cannabinum
Erysimum candicum carpathum
Euphorbia characias characias
Erodium chium chium
Erodium cicutarium cicutarium
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Elymus lazicus divaricatus
Erophila verna draecox
Erinaceus europaeus drozdovskii
Elymus elongatus elongatus
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Euphorbia esula esula
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Elymus hispidus graecus
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Erysimum senoneri icaricum