Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia spuria spuria
Campanula spatulata spruneriana
Centaurea spruneri spruneri
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Carduus macrocephalus sporadum
Trisetum flavescens splendens
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Echinops spinosissimus spinosissimus
Ononis spinosa spinosa
Centaurea spinosa spinosa
Pallenis spinosa spinosa
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Linum strictum spicatum
Mentha spicata spicata
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Ophrys sphegodes sphegodes
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Silene pinetorum sphaciotica