Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche amethystea
Orobanche baumanniorum
Orobanche canescens
Orobanche caryophyllacea
Orobanche cernua
Orobanche crenata
Orobanche fuliginosa
Orobanche gracilis
Orobanche grisebachii
Orobanche hederae
Orobanche lavantulacea
Orobanche loricata
Orobanche lutea
Orobanche major
Orobanche minor
Orobanche pancicii
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa mutelii
Orobanche ramosa nana