Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa timoleontis
Poa trichophylla
Poa trivialis sylvicola
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala alpestris croatica
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala subuniflora
Polygala supina phodopea
Polygala venulosa