Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea