Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora