Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vaccaria hispanica hispanica
Vicia sativa incisa
Veronica glauca kavusica
Vicia lutea lutea
Viola macedonica macedonica
Vicia sativa macrocarpa
Verbascum speciosum megaphlomos
Vicia villosa microphylla
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vicia monantha monantha
Vicia sativa nigra
Verbascum nigrum nigrum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Valeriana officinalis officinalis
Viola orphanidis orphanidis
Veronica orsiniana orsiniana
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Viola palustris palustris
Vicia pannonica pannonica