Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Leptoplax emarginata
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lepidium sativum
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium perfoliatum
Lepidium latifolium
Lepidium hirtum nebrodense
Lepidium hirtum oxyotum
Lepidium hirtum hirtum
Lepidium graminifolium graminifolium