Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia pubescens
Euphorbia rechingeri
Euphorbia rigida
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia stricta
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη