Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helianthemum alpestre
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum ledifolium ledifolium
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum salicifolium
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum