Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola aetolica
Viola alba dehnhardtii
Viola alba scotophylla
Viola alba thessala
Viola albanica
Viola arvensis
Viola athois
Viola brachyphylla
Viola cephalonica
Viola chelmea
Viola cretica cretica
Viola cretica glabra
Viola delphinantha
Viola dirphya
Viola doerfleri
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola euboea
Viola eximia eximia
Viola eximia tringiana