Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae
Torilis leptophylla
Torilis nodosa
Torilis tenella
Torilis ucranica
Trachelium asperuloides
Tragopogon balcanicus
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium aurantiacum
Trifolium aureum
Trifolium badium