Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Actaea spicata
Alyssoides utriculata
Alcea apterocarpa
Allium stamineum
Allium staticiforme
Allium suaveolens
Allium subhirsutum
Allium tardans
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Allium vineale
Alopecurus gerardii
Alopecurus vaginatus
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alcea setosa
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Althaea cannabina
Althaea officinalis
Althenia filiformis
Antennaria dioica