Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia sepium
Verbascum nigrum abietinum
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Vicia cretica aegaea
Viscum album album Ιξός
Vicia sativa amphicarpa
Verbascum glabratum bosnense
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Verbascum chaixii chaixii
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica glauca chaubardii
Vulpia ciliata ciliata
Valeriana officinalis collina
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Viola cretica cretica
Vicia cretica cretica
Valeriana crinii crinii
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Viola alba dehnhardtii