Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phagnalon graecum
Plegadis falcinellus
Phacelurus digitatus
Parapholis filiformis
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Peucedanum vourinense
Plumbago europaea
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Platanus orientalis Πλάτανος
Peucedanum stridii
Platanthera chlorantha
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Poa annua
Platanthera bifolia
Peucedanum schottii
Parvotrisetum myrianthum
Papaver albiflorum
Paeonia parnassica