Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Platanus orientalis Πλάτανος
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Plumbago europaea
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plegadis falcinellus
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Poa annua
Phagnalon pygmaeum
Phlomis floccosa
Phagnalon rupestre
Poa cenisia
Polystichum lonchitis