Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare