Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gentiana verna balcanica
Geranium molle brutium
Galanthus nivalis cilicicus
Gladiolus communis communis
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galium incanum creticum
Gentiana cruciata cruciata
Galium graecum graecum
Galanthus ikariae ikariae
Galium incanum incanum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Geranium molle molle
Galeobdolon luteum montanum