Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linaria micrantha
Linaria pelisseriana
Linaria peloponnesiaca
Linaria simplex
Linaria triphylla
Linaria vulgaris
Linum aroanium
Linum austriacum
Linum bienne
Linum catharticum
Linum elegans
Linum euboeum
Linum hellenicum
Linum hologynum
Linum leucanthum
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Linum phitosianum
Linum pubescens
Linum rhodopeum