Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus arvensis arvensis
Satureja vulgaris arundana
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Stachys swainsonii argolica
Scleranthus annuus annuus
Solenopsis minuta annua
Symphytum tuberosum angustifolium
Silene vulgaris angustifolia
Silene ammophila ammophila
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Scutellaria orientalis alpina
Saxifraga stellaris alpigena
Scutellaria albida albida
Sinapis alba alba
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Solanum luteum alatum
Saxifraga adsendens adsendens
Scutellaria rupestris adenotricha
Sesleria rigida achtarovii