Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypecoum pendulum
Hypecoum procumbens
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum amblycalyx
Hypericum annulatum
Hypericum athoum
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypericum barbatum
Hypericum cerastoides
Hypericum cuisinii
Hypericum delphicum
Hypericum elongatum
Hypericum empetrifolium empetrifolium
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hypericum fragile
Hypericum hircinum
Hypericum hirsutum
Hypericum jovis Υπερικό του Δία