Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lysimachia atropurpurea
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia serpyllifolia
Lythrum hyssopifolia
Lythrum junceum
Lythrum salicaria
Lythrum tribracteatum
Lythrum virgatum
Liquidambar orientalis
Lomelosia albocincta
Lomelosia sphaciotica
Lactuca sativa Μαρούλι
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Laurus nobilis Δάφνη
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική