Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa
Vicia villosa eriocarpa
Vicia villosa microphylla
Vinca balcanica
Vinca herbacea
Vinca major
Vincetoxicum canescens
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum speciosum
Viola aetolica
Viola alba dehnhardtii
Viola alba thessala
Viola alba scotophylla
Viola albanica