Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium advenum
Galium absurdum
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
Galeopsis ladanum
Galeopsis bifida
Galeobdolon luteum montanum
Galenthus cilicicus
Galega officinalis
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus ikariae snogerupii
Galanthus elwesii
Galactites tomentosa
Gagea villosa
Gagea reticulata
Gagea pusilla