Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cystopteris dickieana
Cystopteris fragilis
Cytinus hypocistis hypocistis
Cytinus hypocistis orientalis
Cytinus ruber
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Dactylis glomerata glomerata
Dactylis glomerata hackelii
Dactylis glomerata hispanica