Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Echinops spinosissimus spinosissimus
Pallenis spinosa spinosa
Ononis spinosa spinosa
Centaurea spinosa spinosa
Linum strictum spicatum
Mentha spicata spicata
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Ophrys sphegodes sphegodes
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Silene pinetorum sphaciotica
Crocus speciosus speciosus
Verbascum speciosum speciosum
Cerastium banaticum speciosum
Campanula spatulata spatulata
Campanula celsii spathulifolia
Linum hirsutum spathulatum
Erophila verna spathulata