Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylis glomerata marina
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Daucus carota maximus
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus petraeus orbelicus
Dryopteris villarii pallida
Dianthus haematocalyx pindicola
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dactylis glomerata rigida
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus giganteus subgiganteus