Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erysimum linariifolium
Erysimum microstylum
Erysimum mutabile
Erysimum naxense
Erysimum olympicum
Erysimum parnassi
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Erysimum raulinii
Erysimum rechingeri
Erysimum rhodium
Erythronium dens-canis
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Eucalyptus camaldulensis Ευκάλυπτος
Eupatorium adenophorum
Euonymus europaeus Ευώνυμος Ευρωπαϊκός
Euonymus latifolius Ευώνυμος πλατύφυλλος
Euonymus verrucosus Ευώνυμος βαλκανικός
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia agraria