Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga luteoviridis
Scorzonera scyria
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii
Scrophularia spinulescens
Scrophularia umbrosa
Sedum acre
Sarcopoterium spinosum
Scutellaria alpina
Sesleria coerulans