Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Utricularia vulgaris
Ursus arctos Αρκούδα
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor