Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laser trilobum
Lamium purpureum
Lamium maculatum
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lactuca intricata
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lamium moschatum
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lactuca acanthifolia
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca alpestris
Lactuca visianii
Laserpitium pseudomeum