Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus reginae-olgae vernalis
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Galanthus ikariae snogerupii
Gnaphalium roeseri roeseri
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galium graecum pseudocanum
Galium anisophyllon plebeium
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Gnaphalium roeseri pichleri
Galium canum ovatum
Galeobdolon luteum montanum
Geranium molle molle
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Gnaphalium hoppeanum magellense
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Galium incanum incanum
Galanthus ikariae ikariae
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ