Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Biarum tenuifolium zeleborii
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Ballota nigra uncinata
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Biarum tenuifolium tenuifolium
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Bufonia stricta stricta
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Ballota nigra sericea
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης