Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Mus musculus Σταχτοποντικός
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας