Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ursus arctos Αρκούδα
Umbilicus rupestris
Umbilicus intermedius
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Umbilicus horizontalis