Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gypsophila nana
Gypsophila muralis
Gypsophila glomerata
Gynandriris sisyrinchium
Gynandriris monophylla
Gymnospermium altaicum
Gymnocarpium robertianum
Gymnocarpium dryopteris
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia conopsea
Groenlandia densa
Gratiola officinalis
Goodyera repens
Goniolimon tataricum
Goniolimon sartorii
Goniolimon heldreichii
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon collinum
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gnaphalium uliginosum uliginosum