Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Drypis spinosa
Dryopteris villarii submontana
Dryopteris villarii pallida
Dryopteris villarii villarii
Dryopteris filix-mas
Dryopteris expansa
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Drymadusa dorsalis Δρυμάδουσα η ραχιαία
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Drosera anglica
Dracunculus vulgaris
Drabopsis verna
Draba strasseri
Draba parnassica
Draba muralis
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Draba lasiocarpa dolichostyla
Draba lacaitae