Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Najas marina
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta aureus
Narcissus tazetta italicus
Narcissus tazetta tazetta
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Neatostema apulum
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Neotinea maculata