Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kernera saxatilis
Kickxia commutata commutata
Kickxia commutata graeca
Kickxia elatine crinita
Kickxia elatine elatine
Kickxia spuria integrifolia
Kickxia spuria spuria
Kirinia climene Κιρινία η Κλιμένη
Kirinia roxelana Κιρινία η Ροξελάνη
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia drymeia nympharum
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός